Unterrichtsminister Claude Meisch besicht nei Mini-Bëschcrèche am Parc Housen

Dernière modification le 06/03/2024

LU Ee Mëttwochmoien, de 6. Mäerz 2024, war den Unterrichtsminister Claude Meisch um interkommunale Schoul-, Sport- a Fräizäitkomplex vum Sispolo am Parc Housen op Besuch, wou hie sech vun de Responsabelen an dem Betreiungspersonal vum Sispolo d’Raimlechkeeten an d’Betreiungskonzept vun der neier Mini-Bëschcrèche „Beim Milan“ virstelle gelooss huet, déi zur Rentrée am September 2023 hir Diren opgemaach huet. Flott Andréck aus dem Alldag – an e puer Nohëllefsstonnen am Holzbemolen – krut de Claude Meisch dogéint vun deene klenge Gäscht aus der Mini-Bëschcrèche, déi hei all Dag vun enger Betreiung kënne proftéieren, déi groussendeels dobaussen an der Natur stattfënnt, wouduerch net nëmmen d’Motorik an d’Kreativitéit vun de Kanner, mee och hir sozial Kompetenzen an hirt Ëmweltbewosstsinn besonnesch gefërdert solle ginn.

__________

FR Mercredi matin, le 6 mars 2024, le ministre de l’Education Claude Meisch s’est rendu au complexe intercommunal scolaire, sportif et de loisirs du Sispolo au Parc Hosingen où il s’est fait présenter par les responsables et le personnel d’encadrement du Sispolo les locaux et le concept d’accueil de la nouvelle mini-crèche « Beim Milan » qui a ouvert ses portes à la rentrée scolaire en septembre 2023. En revanche, Claude Meisch a pu se faire une idée précise du quotidien de l’accueil – et prendre quelques leçons de peinture sur bois – auprès des petits hôtes de la Mini-Bëschcrèche, qui bénéficient d’un accueil qui se déroule en grande partie à l’extérieur, dans la nature, et qui vise à développer non seulement la motricité et la créativité des enfants, mais aussi leurs compétences sociales et leur conscience environnementale.

__________

DE Am Mittwochmorgen, dem 6. März 2024, war Unterrichtsminister Claude Meisch auf dem interkommunalen Schul-, Sport- und Freizeitkomplex des Sispolo im Parc Hosingen zu Besuch, wo er sich von den Verantwortlichen und dem Betreuungspersonal des Sispolo die Räumlichkeiten und das Betreuungskonzept der neuen Mini-Bëschcrèche (Waldkinderkrippe) „Beim Milan“ vorstellen ließ, welche zur Schulbeginn im September 2023 ihre Türen geöffnet hat. Einen erstklassigen Eindruck vom Betreuungsalltag – und etwas Nachhilfeunterricht im Holzanmalen – erhielt Claude Meisch dagegen von den kleinen Gästen der Mini-Bëschcrèche, die hier von einer Betreuung profitieren können, die großenteils draußen in der Natur stattfindet, wodurch nicht nur die Motorik und die Kreativität der Kinder, sondern auch ihre sozialen Fähigkeiten und ihr Umweltbewusstsein besonders gefördert werden sollen.

Des articles de la même catégorie

Nächst Gemengerotsitzung, den 18. Juli 2024

Nächst Gemengerotsitzung, den 18. Juli 2024

LU Een Donneschdeg, den 18. Juli 2024, ass um 8.30 Auer op der Gemeng zu Housen (11, Op der Héi) eng Sitzung vum Gemengerot Parc Housen. __________ FR Le jeudi 18 juillet 2024, à 8.30 heures, aura lieu à la mairie de Hosingen (11, Op der Héi) une séance du conseil...

lire plus
Aller au contenu principal