Memorial Parc Housen: Neit Denkmol fir Affer vu Krichsminnen a -munitioun ageweit

Dernière modification le 05/04/2024

LU Um Donneschdeg, dem 4. Abrëll, dem internationalen Dag vun der Lutte géint Krichsminnen, huet d’Gemeng Parc Housen a Präsenz vum Kulturminister Eric Thill an der Agrarministesch Martine Hansen een hei am Land bis elo eenzegaartegt Monument am Gedenken un d’Affer vu Krichsminnen a -munitioun zu Lëtzebuerg ageweit. D’Denkmol, dat vum Pol Asselborn a Remy Eiffes an Zesummenaarbecht mam Service de déminage vun der Arméi entworf gouf an dank de Recherchë vum Yves Rasqui all ermëttelt Accidenter mat Krichsiwwerreschter zu Lëtzebuerg op engem QR-Code zesummefaasst, ass Deel vum Projet Memorial Parc Housen, am Kader vun deem d’Gelänn ronderëm de Waassertuerm zu Housen an Zukunft zu engem Gedenksite zur Ardennenoffensiv an der Rekonstruktioun soll maachen.

www.memorialparchousen.lu

__________

FR En date du jeudi 4 avril, journée internationale de la lutte contre les mines de guerre, la Commune du Parc Hosingen a inauguré, en présence du ministre de la Culture Eric Thill et de la ministre de l’Agriculture Martine Hansen, un monument unique en son genre dans notre pays à la mémoire des victimes des mines et munitions de guerre au Luxembourg. Le monument, conçu par Pol Asselborn et Remy Eiffes en collaboration avec le Service de déminage de l’armée et regroupant sur un code QR, grâce aux recherches d’Yves Rasqui, tous les accidents identifiés avec des restes de guerre au Luxembourg, fait partie du projet Memorial Parc Hosingen, dans le cadre duquel le terrain autour du château d’eau à Hosingen deviendra à l’avenir un lieu de mémoire sur la Bataille des Ardennes et la reconstruction.

www.memorialparchousen.lu

__________

DE Am Donnerstag, dem 4. April, dem internationalen Tag des Kampfs gegen Kriegsminen, hat die Gemeinde Parc Hosingen im Beisein von Kulturminister Eric Thill und Agrarministerin Martine Hansen ein hierzulande bislang einzigartiges Monument zum Andenken an die Opfer von Kriegsminen und -munition in Luxemburg eingeweiht. Das Denkmal, das von Pol Asselborn und Remy Eiffes in Zusammarbeit mit dem Service de déminage der Armee entworfen und dank der Recherchen von Yves Rasqui alle ermittelten Unfälle mit Kriegsrückständen in Luxemburg auf einem QR-Code zusammenfasst, ist Teil des Projekts Memorial Parc Hosingen, im Rahmen dessen das Gelände rund um den Wasserturm in Hosingen in Zukunft zu einer Gedenkstätte zur Ardennenoffensive und dem Wiederaufbau werden soll.

www.memorialparchousen.lu

Des articles de la même catégorie

Aller au contenu principal