Wuelëssen: Chantier fir d’Verleeë vun der neier Creos-Héichspannungsleitung ugelaf

Dernière modification le 20/06/2024

LU Um Gewan vis-à-vis vun der Wuelësser Déckt sinn dëser Deeg d’Aarbechte fir d’Verleeë vun enger neier Creos-Héichspannungsleitung ugelaf, déi vu Walsduerf aus an der Gemeng Parc Housen ënnerierdesch laanscht Wuelëssen an de Parc Housen bis op Housen a vun do aus laanscht den Tracé vum neie Contournement bis an d’Lehmkaul wäert lafen.

__________

FR Les travaux de pose d’une nouvelle ligne à haute tension de la Creos ont commencé ces jours-ci sur le ban en face de Wahlhausen-Dickt. Celle-ci partira de Walsdorf et traversera le territoire de la Commune de Parc Hosingen en souterrain en passant par Wahlhausen et le Parc Hosingen jusqu’à Hosingen pour suivre de là le tracé du nouveau contournement jusqu’au lieu-dit Lehmkaul.

__________

DE Auf der Flur gegenüber von Wahlhausen-Dickt haben dieser Tage die Arbeiten zur Verlegung einer neuen Creos-Hochspannungsleitung begonnen, welche von Walsdorf herkommend in der Gemeinde Parc Hosingen unterirdisch an Wahlhausen und am Parc Hosingen vorbei bis nach Hosingen und von dort aus entlang der Trasse der neuen Umgehungsstraße bis zur Lehmkaul verlaufen wird.

Des articles de la même catégorie

Nächst Gemengerotsitzung, den 18. Juli 2024

Nächst Gemengerotsitzung, den 18. Juli 2024

LU Een Donneschdeg, den 18. Juli 2024, ass um 8.30 Auer op der Gemeng zu Housen (11, Op der Héi) eng Sitzung vum Gemengerot Parc Housen. __________ FR Le jeudi 18 juillet 2024, à 8.30 heures, aura lieu à la mairie de Hosingen (11, Op der Héi) une séance du conseil...

lire plus
Aller au contenu principal