Opruff un d’Besëtzer vu Fotovoltaikanlagen an der Gemeng Parc Housen

Dernière modification le 09/03/2023
Un all Besëtzer vu Fotovoltaikanlagen an der Gemeng Parc Housen: D’ECO-Team (déi intern Klimaberoder vun de Naturpark-Gemengen) schafft un enger Léisung fir Besëtzer vu Fotovoltaikanlagen, deenen hir staatlech Aspeisungsvergütung dëst Joer oder d’nächst Joer ausleeft. D’Zil ass et, nom Auslafe vun der staatlecher Vergütung eng Nofolgevergütung fir d’Besëtzer ze generéieren.
An engem éischte Schratt soll dofir d’Potenzial ermëttelt ginn. Heifir ginn Är Mathëllef a folgend Informatioune gebraucht:
1. Adress vum Standuert vun der Fotovoltaikanlag
2. Installéiert Fotovoltaik-Modulleeschtung a kWp
3. De Fotovoltaik-Ertrag vun de leschten 2 Joer a kWh
4. Eng Foto vun de Wiesselriichter oder d’Unzuel mat der Typ-Bezeechnung
Wann Dir interesséiert sidd, da schéckt déi Donneeën vu d’Mail-Adress marc.steinert@naturpark-our.lu. Fir weider Froen steet de Marc Steinert Iech och gäer um Tel. 621 684 947 zur Verfügung.
__________
A tous les propriétaires d’installations photovoltaïques dans la Commune du Parc Hosingen: L’équipe ECO (les conseillers climat internes des communes-membres des Parc naturel de l’Our) sont en train d’élaborer une solution pour les propriétaires d’installations photovoltaïques, dont la rémunération étatique du courant injecté expirera l’année prochaine respectivement l’année suivante. L’objectif est de générer une rémunération remplaçante pour les propriétaires.
Afin de pouvoir déterminer, dans une première phase, le potentiel, votre collaboration et les informations suivantes sont demandées:
1. Adresse du site de l’installation photovoltaïque
2. La puissance installée des modules en kWp
3. Le rendement des deux dernières années en kWh
4. Une photo des convertisseurs ou le nombre de ceux-ci avec désignation du type
Si vous êtes intéressés, veuillez envoyer les données requises à l’adresse mail marc.steinert@naturpark-our.lu. Pour toute information supplémentaire, Marc Steinert est également à votre disposition au tél. 621 684 947.
__________
An alle Fotovoltaikanlagen-Besitzer in der Gemeinde Parc Hosingen: Das ECO-Team (die internen Klimaberater der Naturpark-Gemeinden) arbeiten derzeit an einer Lösung für Besitzer von Fotovoltaikanlagen, deren staatliche Einspeisevergütung in diesem oder im nächsten Jahr ausläuft. Ziel ist es, nach Auslaufen der staatlichen Vergütung eine Nachfolgevergütung für die Eigentümer zu generieren.
In einem ersten Schritt soll dabei das Potenzial ermittelt werden, wozu Ihre Mithilfe und folgende Informationen erbeten werden:
1. Adresse des Standorts der Fotovoltaikanlage
2. Installierte Fotovoltaik-Modulleistung in kWp
3. Fotovoltaikertrag der letzten beiden Jahre in kWh
4. Foto der Wechselrichter oder Anzahl mit Typenbezeichnung
Bei Interesse, senden Sie die gewünschten Daten bitte an die Mail-Adresse marc.steinert@naturpark-our.lu. Bei weiteren Fragen steht Marc Steinert Ihnen auch gerne unter Tel. 621 684 947 zur Verfügung.

Des articles de la même catégorie

Aller au contenu principal