Aweihung vum neien Duerfsall zu Näidsen

Dernière modification le 19/10/2022
🇱🇺 Der Gemeng Parc Housen war et dee leschte Weekend eng grouss Freed, zesumme mam Claude Haagen, Minister fir Landwirtschaft an d’Entwécklung vum ländleche Raum, den neien Duerfsall « A Sputz » zu Näidsen anzeweihen. De Claude Haagen huet dobäi als offiziellen Akt deen éischte Pättchen 🍺 dierften zapen an zesumme mam Schäffen- a Gemengerot, mam 100ProNäidsen an alle Gäscht op dee neie Sall ustoussen.
Mam Sall « A Sputz » kritt Näidsen e Sall, deen den heitege Konformitéits- a Sëcherheetsnormen entsprécht a mat senger Holzhackschnitzelheizung a senger PV-Anlag och den Erausfuerderungen a Saache Nohaltegkeet 🌳 gerecht gëtt.
🇫🇷 Le week-end passé, la Commune du Parc Hosingen a eu le grand plaisir de procéder en présence de Monsieur Claude Haagen, Minister de l’agriculture et du développement rural, à l’inauguration du nouveau centre culturel « A Sputz » à Neidhausen. Dans le cadre de la cérémonie officielle, Claude Haagen a pu tirer la première bière 🍺 afin de trinquer avec le conseil communal, avec le 100ProNäidsen et avec tous les invités à l’ouverture du nouveau centre sociétaire.
Avec la salle « A Sputz », le village de Neidhausen est désormais doté d’un centre de rencontre qui répond à la fois aux exigeances en matière de conformité et de sécurité et, vu le chauffage à copeaux de bois et les panneaux photovoltaïques, aux défis d’un développement durable 🌳.

Des articles de la même catégorie

Adventsfënsteren an der Gemeng Parc Housen

Adventsfënsteren an der Gemeng Parc Housen

Op Initiativ vun der Sport-, Jugend- a Kulturkommissioun ginn tëscht dem 1. an dem 24. Dezember erëm an den Dierfer vun der Gemeng Parc Housen 15 Adventsfënstere mat schéinen Advents- a Chrëschtdagsmotiver dekoréiert. Op verschiddenen Deeg  gëtt eng Fënster opgemaach,...

lire plus