Andréck vun de Feierlechkeeten zum Nationalfeierdag 2024 zu Housen

Dernière modification le 25/06/2024

LU Um Samschdegowend, dem 22. Juni 2024, gouf zu Housen op traditionell Manéier de Virowend vun Nationalfeierdag begaangen. Ugefouert vun de Pompjeeën an der Houser Musik an a Präsenz vu ganz ville Veräinsvertrieder a Bierger goung et am Cortège erop an d’Kierch, wou den Dechen Jeannot Gillen an de Paschtouer Carlos Romario Arnold, begleet vun de Chorales réunies aus der Gemeng de feierlechen Te Deum zelebréiert hunn. Uschléissend huet de Buergermeeschter Romain Wester Éieremedaillen an Diplomer u verdéngschtvoll Veräinsvertrieder iwwerreecht, iert d’Conseillère Louise Frieseisen vu Wuelëssen fir säi laangjäeregen Asaz am Gemengerot mat dem Ordre de mérite ausgezeechent gouf.

Duerno goung et am Fakelzuch zeréck op d’Héi an de Centre culturel, wou den Owend bäi Gegrills, Musik an deem eng oder anere Pättche geselleg ausklénge gelooss gouf.

_________

FR Samedi soir, le 22 juin 2024, la veille de la fête nationale a été célébrée à Hosingen. Emmené par les pompiers et l’Harmonie municipale de Hosingen, et en présence de nombreux représentants d’associations et de citoyens, le cortège s’est d’abord rendu à l’église, où le doyen Jeannot Gillen et le curé Carlos Romario Arnold ont célébré le Te Deum solennel encadré par les Chorales réunies de la commune. Le bourgmestre Romain Wester a ensuite remis des médailles d’honneur et des diplômes à des représentants d’associations méritants, avant que la conseillère Louise Frieseisen de Wahlhausen a été décorée de l’Ordre de mérite pour son engagement de longue date au sein du conseil communal.

Ensuite, un cortège aux flambeaux a ramené les participants « op d’Héi » au centre culturel, où la soirée s’est terminée par des grillades, de la musique et quelques verres conviviaux.

_________

DE Am Samstagabend, dem 22. Juni 2024, wurde in Hosingen traditionsgemäß der Vorabend des Nationalfeiertags begangen. Angeführt von der Feuerwehr und der Harmonie municipale Hosingen sowie im Beisein zahlreicher Vereinsvertreter und Bürger ging es im Festumzug zunächst zur Kirche, wo Dechant Jeannot Gillen und Pfarrer Carlos Romario Arnold, das feierliche, von den Chorales réunies aus der Gemeinde umrahmte Te Deum zelebrierten. Anschließend überreichte Bürgermeister Romain Wester Ehrenmedaillen und Diplome an verdienstvolle Vereinsvertreter, ehe Rätin Louise Frieseisen aus Wahlhausen für ihr langjähriges Engagement im Gemeinderat mit dem Ordre de mérite ausgezeichnet wurde.

Alsdann ging es im Fackelzug zurück « op d’Héi » ins Kulturzentrum, wo der Abend mit Grillleckereien, Musik und dem ein oder anderen geselligen Gläschen ausklingen gelassen wurde.

(Fotoen/Photos: Roby Biren)

Des articles de la même catégorie

Nächst Gemengerotsitzung, den 18. Juli 2024

Nächst Gemengerotsitzung, den 18. Juli 2024

LU Een Donneschdeg, den 18. Juli 2024, ass um 8.30 Auer op der Gemeng zu Housen (11, Op der Héi) eng Sitzung vum Gemengerot Parc Housen. __________ FR Le jeudi 18 juillet 2024, à 8.30 heures, aura lieu à la mairie de Hosingen (11, Op der Héi) une séance du conseil...

lire plus
Aller au contenu principal