Ab dem 21. Mee 2023: Nei Busarrêten zu Konstem an zu Wuelëssen

Dernière modification le 24/05/2023

Consthum – Ligne 136

Consthum – Ligne 153

Wahlhausen – Akescht

LU E Sonndeg, den 21. Mee 2023, trieden am RGTR-Busnetz verschidden Fuerplangännerungen a Kraaft, déi och d’Gemeng Parc Housen betreffen:

– Op der Linn 136 Ettelbruck-Consthum kënnt a béide Richtungen den neien Arrêt Kemel zu Konstem bäi;

– Op der Linn 153 Hosingen-Holzthum-Kautenbach kommen a béide Richtungen d’Arrête Kemel a Knupp zu Konstem bäi;

– Zu Wuelëssen-Akescht fueren all RGTR-Buslinnen ab e Sonndeg den neien Arrêt Akescht un.

www.mobiliteit.lu

__________

FR Ce dimanche 21 mai 2023, des changements d’horaires vont prendre effet sur un certain nombre de lignes d’autobus du réseau RGTR qui concernent également la Commune du Parc Hosingen:

– Sur la ligne 136 Ettelbruck-Consthum sera ajouté dans les deux sens le nouvel arrêt Kemel à Consthum;

– Sur la ligne 153 Hosingen-Holzthum-Kautenbach seront ajoutés dans les deux sens les arrêts Kemel et Knupp à Consthum;

– À Wahlhausen-Akescht, toutes les lignes RGTR passeront à partir du dimanche par le nouvel arrêt Akescht.

www.mobiliteit.lu

__________

DE Am Sonntag, dem 21. Mai 2023, treten mehrere Fahrplanänderungen im RGTR-Busnetz in Kraft, die zum Teil auch die Gemeinde Parc Hosingen betreffen:

– Auf der Linie 136 Ettelbrück-Consthum wird in beiden Richtungen die neue Haltestelle Kemel in Consthum hinzugefügt;

– Auf der Linie 153 Hosingen-Holzthum-Kautenbach werden in beiden Richtungen die Haltestellen Kemel und Knupp in Consthum hinzugefügt;

– In Wahlhausen-Akescht fahren sämtlichen RGTR-Busse ab Sonntag die neue Haltestelle Akescht an.

www.mobiliteit.lu

Des articles de la même catégorie

Aller au contenu principal