Drëpsi a Gold fir d’Gemeng Parc Housen

Dernière modification le 06/04/2023

LU Dës Woch gouf d’Gemeng Parc Housen fir hiren Engagement fir déi virbildlech Gestioun vun hiren Drénkwaasserstrukturen an hir gudd Drénkwaasserqualitéit vun der Ëmweltministesch Joëlle Welfring mam Drëpsi-Label a Gold ausgezeechent. D’Gemeng Parc Housen ass déi éischt Membersgemeng vum Drénkwaassersyndikat DEA, däer hir Waasserbehälteren alleguer den aktuellen Konformitéitsnormen entspriechen an déi enger permanenter digitaler Iwwerwaachung duerch de kommunale Service technique ënnerleien.

__________

FR Cette semaine, la Ministre de l’Environnement Joëlle Welfring a décerné le Drëpsi en or à la Commune du Parc Hosingen. Ce label récompense l’engagement de la commune en faveur d’une gestion impeccable de son réseau d’eau potable respectivement d’une bonne qualité de l’eau. En effet, la Commune du Parc Hosingen est la première commune-membre du syndicat de distribution d’eau DEA dont tous les réservoirs d’eau sont conformes aux normes actuels et surveillés de manière digitale et permanente par le service technique communal.

__________

DE Im Laufe dieser Woche ist die Gemeinde Parc Hosingen von Umweltministerin Joëlle Welfring mit dem Drëpsi-Label in Gold ausgezeichnet worden. Das Label würdigt die Gemeinde für die vorbildliche Verwaltung ihrer Trinkwasserstrukturen und für eine gute Wasserqualität. In der Tat ist die Gemeinde Parc Hosingen die erste Mitgliedsgemeinde des Trinkwasserversorgungssyndikats DEA, deren Wasserbehälter allesamt den aktuellen Konformitätsnormen entsprechen und einer permanenten digitalen Überwachung durch den kommunalen technischen Dienst unterliegen.

Des articles de la même catégorie

Aller au contenu principal